Alle berichten van Ronald Derks

Trotse Ambtenaren aan het woord

Dagelijks komen we in ons werk gedreven, slimme, leuke en betrokken ambtenaren tegen. Mensen die het verschil willen maken en die een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving en een goed functionerende overheid. In ons boek De Ideale Ambtenaar laten we een aantal van deze publieke professionals aan het woord. Heel verschillende mensen, met verschillende drijfveren en benaderingen. Maar allemaal trots op wat ze doen. Anouk is zo’n geweldenaar die zich namens de gemeente Rotterdam inzet voor een meer inclusieve samenleving.

De Ideale Ambtenaar: nu in boekvorm

Met enige trots sluiten wij 2019 af. Het boek De Ideale Ambtenaar ligt in de winkel, zowel fysiek als online. Te bestellen bij Managementboek.nl en bol.com, maar als je liever direct een exemplaar in handen hebt, kun je ook langs jouw boekhandel lopen. Onder andere te koop bij De Vries Van Stockum . In het begin van 2020 volgt een officiële boekpresentatie. Wil je daarbij zijn? Laat het dan even weten.

Op 6 februari 2020 tussen 19.00 en 20.30 uur organiseren we een inspiratiesessie bij Boekhandel De Vries Van Stockum, Spui 40, Den Haag. Gratis toegang, niet alleen voor ambtenaren 🙂

Op naar een goed, inspirerend 2020 vol trots en energie rond ambtelijk vakmanschap!

Conclusion Learning Centers verwelkomt De Ideale Ambtenaar als supplier

We zijn erg blij om aan te kunnen kondigen dat De Ideale Ambtenaar een samenwerking is aangegaan met Conclusion Learning Centers.

Ons volledige aanbod is nu beschikbaar voor alle klanten van Conclusion. Als Conclusion het opleidingsaanbod voor jouw organisatie verzorgt, kun je ons vanaf nu via hen boeken.

Met De Ideale Ambtenaar als nieuwe suppier wordt het aanbod in de database van Conclusion groter. Inmiddels bieden zij meer dan 60.000 leeractiviteiten aan van de beste opleiders van Nederland.

De energie van Metropool

Uitreiking Metropool Master of City Administration (juli 2012)

“Heb je nog interesse in deelname aan Metropool?” Het was een regenachtige maandagochtend en destijds besefte ik nog niet hoe dit telefoontje mijn leven op een hele positieve manier zou beïnvloeden. In een groep van 15 ambitieuze, leergierige ambtenaren uit de G4 ben ik binnen Metropool VIII in ruim twee jaar overspoeld met kennis over grootstedelijke problematiek en de nieuwste inzichten over het denken over openbaar bestuur. Nog waardevoller dan dat is dat de docenten stuk voor stuk toppers binnen hun vakgebied zijn en dat kritisch en creatief denken wordt gestimuleerd. De workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar is één van de meer tastbare opbrengsten die deze tijd mij gegeven heeft. Samen met Bas van Leeuwen, een mede-Metropoler, heb ik de workshop inmiddels voor meer dan 1500 mensen mogen verzorgen.  Beweging creëren, aanzetten tot nadenken en een beetje prikkelen. Bestuurskunde – en het vak van ambtenaar – laten leven. Dat is wat we willen bereiken en afgaande op de reacties van de deelnemers lukt dat aardig.

8 maart 2018 was weer een bijzondere dag. Metropool is inmiddels toe aan leergang XV en ons is gevraagd om onze workshop te komen geven voor de huidige deelnemers. In de avonduren, na een lange dag vol training over onderhandelen, in een te klein zaaltje met slechte akoestiek. Maar wat een geweldige sfeer! 17 man en vrouw sterk. Beleidsadviseurs en managers die hun sporen bij de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al behoorlijk verdiend hebben en die nu een volgende stap willen zetten. Slimme ambtenaren die hun werk met plezier doen en bereid zijn daar flink in te investeren met tijd en energie. Het Metropool-gevoel had me weer meteen te pakken. Ik betrapte mezelf er op met een grote glimlach in de trein naar huis te zitten. Het is echt een voorrecht om in zo’n stimulerende omgeving over jouw rol als ambtenaar te mogen nadenken. En het nog geweldiger dat wij daar met onze workshop een beetje aan mogen bijdragen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: wees als ambtenaar optimaal voorbereid

Nog maar een paar maanden tot de nieuwe verkiezingen op gemeentelijk niveau. Op 21 maart 2018 wordt bepaald welke politieke partijen, raadsleden en bestuurders de komende jaren een belangrijke stempel gaan drukken op het lokale beleid van meer dan 400 gemeenten in Nederland.

Voor veel beleidsambtenaren is het een drukke en spannende tijd. Wat gaat de nieuwe politieke realiteit betekenen voor het te voeren beleid? Op welke manier kun je jouw kennis en expertise inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het proces van nieuwe beleidsvorming? Hoe ga je om met dilemma’s die je kunt ervaren in het contact met je nieuwe wethouder? Hoe creëer je optimaal draagvlak binnen de ambtelijke organisatie voor jouw goede ideeën?

Leuke middag, inspirerend. Laat je denken over wat er bij jezelf past.

Een goede voorbereiding op deze hectische – en vaak leuke en uitdagende – periode is het halve werk. Daarom bieden we nu een workshop van een dagdeel aan waarin we in relatief weinig tijd met jouw team of afdeling een plan ontwikkelen om klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen  en de gevolgen die deze hebben voor jouw werk.

Op Weg naar de Ideale Gemeenteambtenaar 2018 kun je nu boeken via ons inschrijfformulier. Ook kun je als je meer wilt weten over de mogelijkheden voor een maatwerk aanbod contact opnemen. Dan belt Ronald of Bas je zo snel mogelijk terug. De workshop kan in-company of op een externe locatie worden gegeven.

Heel positief ervaren. Energie van gekregen!

 

Aanstormend talent

Deze week is een nieuwe groep trainees begonnen bij Rijkswaterstaat. Deze nieuwe talentvolle ambtenaren worden in hun eerste dagen bij de overheid meteen op een goede manier vastgepakt. Het introductieprogramma bestaat uit onder andere uit teambuildingsactiviteiten, kennismaking met de structuur en cultuur van de organisatie en informatieve werkbezoeken in het veld. Rijkswaterstaat realiseert zich als organisatie dat de wereld continue aan verandering onderhevig is en dat dit ook invloed heeft op de manier waarop zij haar rol in de samenleving in moet vullen.

Met Koers2020 heeft de organisatie een duidelijke visie op de toekomst. In deze visie wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de belangrijkste opgaven van de overheid voor de komende jaren, maar ook is er aandacht voor de mens achter de medewerker. Wat drijft iemand om als ambtenaar bij Rijkswaterstaat te willen werken en hoe kan de organisatie inspelen op deze drijfveren en gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers?

In deze context is het natuurlijk ontzettend leuk om op de laatste dag van hun introductie de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar met de trainees te mogen doen. Tijdens een bijeenkomst van drie uur is theorie aan praktijk gekoppeld en zijn verschillende denkrichtingen verkend over wat het betekent om de best mogelijke ambtenaar te zijn. Ondanks de zeer beperkte werkervaring in de publieke sector wordt duidelijk dat de trainees hele duidelijke opvattingen hebben over de rol van de overheid in relatie tot de samenleving.  Verder vallen hun drive en motivatie op om op een eigentijdse manier bij te dragen aan het succes van Rijkswaterstaat. Deze jonge, nieuwe ambtenaren gaan de komende twee jaar met veel energie als individu en als groep ontdekken wat het voor hen betekent om de ideale ambtenaar te zijn.  Afgaande op de reacties na afloop hebben we met deze workshop een leuke en nuttige bijdrage mogen leveren aan de start van dat proces. Nu gaat het echte werk beginnen!

Westland en Delfland on the move

De Zwethburg, De Lier (gemeente Westland)

Wat een heerlijke dag in De Lier! Een stralende zon, blauwe lucht en een schitterende locatie. Leden van het management van de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland komen met enige regelmaat bij elkaar om gezamenlijk na te denken over hun gedeelde uitdagingen en vandaag  hebben ze deelgenomen aan een interactieve inspiratiesessie Op weg naar de Ideale Ambtenaar. Beide organisaties zijn volop in ontwikkeling. Structuren worden onder de loep genomen, nieuwe eigentijdse kantoren zijn in aantocht en de eigen rol in een veranderende samenleving wordt onderzocht.

Wat betekent het om een goede ambtenaar te zijn en hoe kun je je eigen handelen effectiever maken? In sneltreinvaart  hebben de Zuid-Hollandse ambtenaren de ontwikkeling in het denken over het openbaar bestuur, en dan vooral het beeld van de ideale ambtenaar, sinds de intrede van de bureaucratie van Max Weber besproken.

Een leuke, energieke middag die afgesloten is met hoogstaand creatief vertoon. Aan de hand van een fictieve casus zijn de managers in de huid gekropen van drie verschillende ideaaltypische ambtenaren: de public administrator, public manager en public value creator. Een keer niet relativeren en afwegen, maar gewoon lekker regels en procedures volgen, of juist op de ondernemende toer of met de hele gemeenschap in gesprek. Een klacht van een bewoonster over problemen met de waterafvoer rond haar woning is op heel uiteenlopende wijzen afgehandeld. De afzonderlijke benaderingen zijn soms ludiek, maar een slimme combinatie van de drie zou een glimlach op het gezicht van de denkbeeldige Westlandse burger toveren.

 

Nieuw aanbod! Vervolgworkshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar

Meer dan 1500 professionals in de publieke sector hebben in de afgelopen periode de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar gevolgd. Deze sessies hebben naast veel energie en enthousiasme ook een hoop kennis en inzichten opgeleverd. Door de bril van de public administrator, public manager en public value creator hebben de deelnemers op een frisse manier gekeken naar hun eigen opvattingen over wat het betekent om de ideale ambtenaar te zijn.

Ook is duidelijk geworden dat een flink aantal deelnemers het waardevol zou vinden om met deze opgedane inzichten in een vervolgsessie verder aan de slag te gaan. Bas van Leeuwen en Ronald Derks hebben goed geluisterd naar deze behoefte en hebben een aanvullende workshop ontwikkeld.

In een dagdeel ga je aan de hand van een eigen casus uitgebreid in op het geleerde in de eerste workshop. Vragen die in elk geval aan de orde komen, zijn:

  • Welke sterke punten uit de verschillende ideaaltypische beelden van de ambtenaar heb je al in je en op welke punten kan en wil je je verder ontwikkelen?
  • Op welke manier kun je invulling geven aan de gewenste ontwikkeling?
  • Hoe herken je bij je omgeving welke rol van de ambtenaar zij van je verwachten?
  • Hoe kun je schakelen tussen de verschillende rollen en zo inspelen op verschillende verwachtingen?

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve en beproefde werkvormen die door de workshopbegeleiders in een nieuw jasje zijn gestoken. Aan het einde van de workshop heb je een werkplan in handen. Dit werkplan helpt om in je eigen specifieke werksituatie concrete stappen te zetten om de rol als ambtenaar nog beter in te kunnen vullen.

Wil je meer weten over hoe deze twee workshops van waarde kunnen zijn voor jezelf, je collega’s of de hele organisatie? Neem dan contact op via het contactformulier of email (ronald@idealeambtenaar.nl).

Ambtenaar 024: Trots op de stad

Binnen de gemeente Nijmegen werken duidelijk ambtenaren die het beste met de stad voor hebben. Enthousiaste, betrokken publieke professionals die allen op hun eigen manier een bijdrage willen leveren aan een specifiek stukje van de puzzel die Nijmegen (of Knotsenburg in deze tijd van het jaar) tot één van de leukste steden van Nederland maakt. Via de NijmegenSchool wordt de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd. Met de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar hebben Bas van Leeuwen en Ronald Derks een deel van hen meegenomen in hun kijk op de rol van de ambtenaar in de hedendaagse samenleving.

Bij de introductie wordt duidelijk dat alle deelnemers erg trots zijn op hun werk voor de gemeente Nijmegen. De waardering voor het vak van ambtenaar en de unieke positie die deze biedt om een verschil te maken in het leven van mensen is op zijn plaats en mag geuit worden!

Na een interactieve verkenningstocht langs het bureaucratische denken van Weber, het marktdenken van de New Public Management stroming en de benadering die uitgaat van het creëren van maatschappelijke meerwaarde zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het uitwerken van een casus. De grootste uitdaging daarbij was om niet te relativeren en zich volledig te verplaatsen in bijvoorbeeld de wereld van de ideale ambtenaar binnen de context van de Weberiaanse bureaucratie. De Nijmeegse ambtenaren hebben deze opdracht met verve en overtuiging uitgevoerd en hebben haarfijn blootgelegd wat de sterke punten van ieder ideaaltype zijn.

Door elkaar vervolgens in een ‘high pressure mini coaching’ sessie de juiste vragen te stellen en suggesties te doen, heeft iedere deelnemer de vertaling geprobeerd te maken van de opgedane inzichten naar de eigen werkpraktijk. Er zullen nog wat afspraken voor koffie of indringende gesprekken met een buddy overheen gaan, maar deze groep ambtenaren is in elk geval op de goede weg.

Leuke, leerzame workshop. Interactie was fijn, want daardoor ontstond een goede discussie.

De juiste koers: Vertrouwen, Verbinden, Verbeteren

Rijkswaterstaat wil zich verder ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie die wendbaar inspeelt op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Via een proces waarbij vele medewerkers van Rijkswaterstaat de kans hebben gekregen om actief mee te denken aan de beste manier om dit vorm te geven, is de organisatie gekomen tot een ontwikkelingsvisie voor de komende jaren: Koers2020. De ambtenaren die elke dag namens Rijkswaterstaat streven naar een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland staan hierin centraal. Medewerkers worden geprikkeld tot meer externe gerichtheid. Meer focus komt te liggen op de gebruikers van de netwerken die Rijkswaterstaat beheert. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd nog beter en intensiever samen te werken met samenwerkingspartners. Werken aan maximale maatschappelijke meerwaarde is het doel, en ‘vertrouwen, verbinden en verbeteren’ zijn daarbij de sleutelwoorden.

De huidige groep trainees van Rijkswaterstaat zien zichzelf uitgedaagd om hier een constructieve bijdrage aan te leveren. De workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar heeft hen geholpen om op een leuke, frisse manier na te denken over wat het betekent om een goede ambtenaar te zijn. Door de workshopleiders Bas van Leeuwen en Ronald Derks zijn ze geprikkeld om hun eigen aannames en opvattingen over ambtelijk vakmanschap kritisch te bekijken en met elkaar het gesprek aan te gaan over hun rol binnen dit ontwikkelingstraject. Wat voor type ambtenaar ben je, en wat heb je te bieden aan je omgeving? Waar liggen je eigen uitdagingen en hoe kun je daar op inspelen? In de visie zoals deze in Koers2020 is gepresenteerd ligt de nadruk erg op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Het is interessant om de discussie te voeren over welke competenties dit vraagt van jou als ambtenaar. Maar ook roept het terechte vragen op over de balans tussen ruimte geven en kaders stellen. Of in andere woorden: tussen het open gesprek aangaan met je netwerk of het vasthouden aan gemaakte resultaatafspraken of geldende wetten en regels. En hoe zorg je dat het werken aan vertrouwen, verbinden en verbeteren uiteindelijk daadwerkelijk leidt tot tastbare meerwaarde in de samenleving? You gotta deliver!

Leuke middag, inspirerend. Laat je denken over wat er bij jezelf past.

De middag is afgesloten met een mooie en open ontmoeting tussen de trainees en directeur-generaal Jan-Hendrik Dronkers. Voor de jonge ambtenaren is het ontzettend leerzaam en inspirerend om van een ervaren rot als Jan-Hendrik Dronkers te horen hoe hij aankijkt tegen de rol van de overheid in een steeds in ontwikkeling zijnde maatschappij. Een les die de workshopleiders in ieder geval genoteerd hebben is dat het van groot belang is om je rol als ambtenaar te vervullen op een manier die bij je past. Bij de presentatie van Koers2020 enkele maanden geleden liet de DG de volgende quote optekenen:  ‘Medewerkers moeten zich de komende jaren maximaal kunnen richten op hun product voor de samenleving. We sleutelen zo min mogelijk aan onze organisatiestructuur en we brengen onze regels terug naar de essentie’. De ruimte die de medewerkers van Rijkswaterstaat hiermee geboden krijgen, is goud waard. Deze groep trainees is van plan optimaal gebruik te maken van deze ruimte en met het volgen van deze workshop zijn ze hopelijk weer een stapje verder geholpen. Per individu zijn concrete voornemens benoemd om zichzelf in de komende periode nog verder te ontwikkelen als ambtenaar. Nu is het tijd voor actie.