Alle berichten van Ronald Derks

#JAD16

JAD

Tijdens de tiende Jonge Ambtenarendag hebben Bas van Leeuwen en Ronald Derks een groep enthousiaste publieke professionals in iets meer dan een uur kennis mogen laten maken met het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar.

Het hoofdthema van deze bijzondere dag in Schiedam was ‘The Perfect Fit’.  Hoe kun je als jonge ambtenaar vol in het leven staan en ook succesvol zijn als professional bij de overheid? De focus ligt hierbij op het individu en dat is iets dat enorm goed aansluit bij de methodiek die Bas en Ronald hebben ontwikkeld.

De deelnemers aan deze inspiratiesessie zijn in gesprek gegaan over wat het voor hen betekent om de ideale ambtenaar te zijn. Niet alleen in handelen, maar ook in de waarden en overtuigingen die daar achter schuil gaan. Er is gesproken over verbinden, samenwerken, inspireren en faciliteren. Maar ook over doelen stellen, resultaten behalen en dat op een slimme, efficiënte manier voor elkaar krijgen. Anderen richtten de aandacht op het belang van transparantie, gelijkheid en rechtszekerheid.

Deze woorden zijn niet geheel toevallig zo gegroepeerd. Ze corresponderen namelijk met een drietal opvattingen van hoe de ideale overheid, en daarmee de ideale ambtenaar, er uit zou moeten zien. Met de bril op van de Public Administrator, de Public Manager en de Public Value Creator ziet de ingewikkelde overheidswereld er opeens een stuk overzichtelijker uit.

Weten waar je eigen voorkeur ligt, bewust proberen te herkennen wat de ander verwacht en vervolgens kunnen schakelen tussen de drie ideaaltypen kan je helpen om steeds stapjes vooruit te zetten op de weg naar het zijn van de ideale ambtenaar. Wil je hier meer over leren? Neem dan contact op met Bas of Ronald voor het bespreken van de mogelijkheden.

Via vakmanschap naar meesterschap

KAF

Op een mooie zonnige middag heeft Ronald Derks met een inspiratiesessie Op weg naar de Ideale Ambtenaar een bijdrage mogen leveren aan de kick-off van de leergang Via Vakmanschap Naar Meesterschap van de gemeente Almere.  Met dit ambitieuze programma investeert Almere in het gehele lijnmanagement en deze week is de tweede pilotgroep van start gegaan. Heel bijzonder aan deze aanpak is dat het programma voor het overgrote deel tot stand is gekomen met inzet van eigen collega’s uit de gemeente.

Dit maakt het als ‘buitenstaander’ extra waardevol om de deelnemers aan deze leergang te mogen prikkelen en hen een instrument aan te reiken om op een nieuwe, frisse manier naar hun rol als ambtelijke professional te leren kijken. Met behulp van het praktische model dat uitgaat van drie ideaaltypische beelden over de ambtenaar zijn de leidinggevenden met elkaar op zoek gegaan naar wat het betekent om een goede ambtenaar te zijn.

Is dit een doener die midden in de maatschappij staat en in staat is om verbindingen te leggen en tot een gezamenlijk resultaat te komen? Of misschien toch een zeer efficiënte resultaatgerichte manager die van een dashboard vol met groene vinkjes een lach op zijn gezicht krijgt? Of moeten we meer denken aan de zorgvuldige, degelijke en transparante collega die iedereen gelijk behandelt en daarbij uitgaat van geldende wet- en regelgeving en procedures? De realiteit vraagt waarschijnlijk om een ambtenaar die afhankelijk van de context kan schakelen tussen de verschillende rollen die je als ambtenaar kunt innemen. En om leidinggevenden die begrijpen dat dit een behoorlijke sensitiviteit en flexibiliteit vereist als het gaat om de getoonde leiderschapsstijlen.

Een mooie uitdaging die aan deze Almeerse pioniers wel toevertrouwd is!

Van reflectie, via inzicht naar handelen.

Kralingse PlasMidden in Rotterdam, maar toch ver weg van alle hectiek. Aan de Kralingse Plas hebben Bas van Leeuwen en Ronald Derks tijdens de eerste opleidingsdag van de Metropool Mastercourse Strategie met veel energie de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar verzorgd.

Dit kortdurige, maar intensieve mastertraject is ontwikkeld door de gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam en richt zich op leidinggevenden en professionals op strategische posities die zich verder willen bekwamen in strategisch denken en handelen.

Voor het tweede opeenvolgende jaar maakt de workshop van Bas en Ronald onderdeel uit van het programma. Door steeds te schakelen tussen theorie en praktijk en abstracte bestuurskundige begrippen te koppelen aan dagelijkse voorbeelden zijn de strategen uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen opvattingen over de ideale ambtenaar.  De cursisten hebben zich aan de hand van een fictieve casus helemaal mogen inleven – en uitleven – in een van de drie onderscheiden ideaaltypische beelden over ambtenaren (public administrator, public manager en public value creator) en zijn vervolgens door middel van mini-coachinggesprekken dieper ingegaan op hun eigen specifieke situatie. Van reflectie, via inzicht naar handelen.

Taal & Integratie in Rotterdam

RotterdamHet team Taal & Integratie van de gemeente Rotterdam heeft zich een ochtend vrijgemaakt van alle dagelijkse werkzaamheden om eens op een nieuwe manier na te denken over wat het betekent om de ideale ambtenaar te zijn. Sommigen met een volledige open houding, anderen met een meer sceptische benadering. Met veel energie, hilariteit en scherpte is er in alle openheid gediscussieerd over dit onderwerp.

Interessant en leerzaam. Kort en krachtig. Je leert op een nieuwe manier naar jezelf en je rol als ambtenaar kijken.

Met respect voor elkaars mening en waardering voor de verschillende kwaliteiten heeft deze dag naar eigen zeggen bijgedragen aan een beter inzicht in de complexe wereld van de ambtenaar en daarbij een perspectief geboden voor nieuw handelen in de toekomst. Daarbij zijn de deelnemers uitgedaagd om steeds zichzelf de vraag te stellen wat het is dat zij kunnen doen om iets bij te dragen aan deze verandering. Een mooie groep mensen die samen voor de uitdagende taak staan om de onderwerpen taal en integratie samen met gemeentelijke collega’s, maatschappelijke organisaties en dergelijke op de kaart te zetten in de stad van Feijenoord, de Erasmusbrug en de Coolsingel.

Heel positief ervaren. Energie van gekregen!

Fouten maken mag, moet…

oldambtNet als in bijna iedere gemeente in Nederland, worden de medewerkers van de gemeente Oldambt die zich bezighouden met de vraagstukken binnen het sociale domein tegenwoordig flink op de proef gesteld.

De uitdagingen zijn uiteenlopend qua inhoud en complexiteit. De grote decentralisaties in de zorg, een veranderende kijk op de rol van de overheid in relatie tot maatschappelijke organisaties, individuele burgers en het bedrijfsleven, beperkte budgetten en politiek-bestuurlijke wensen en ambities die niet altijd 1-op-1 aansluiten op de ambtelijke realiteit. Zomaar een greep uit de vele factoren die van invloed zijn op hoe je als ambtenaar je rol kunt uitoefenen.

Een team beleidsadviseurs, met een waardevolle aanvulling van enkele managementleden en –ondersteuners, is vandaag met elkaar op zoek gegaan naar nieuwe handvatten om hier op een positieve en constructieve manier mee om te gaan. Aan de hand van een aantal interactieve, prikkelende werkvormen zijn deze ambitieuze en gemotiveerde ambtenaren het gesprek met elkaar aangegaan. Het door Ronald Derks en Bas van Leeuwen ontwikkelde model dat uitgaat van drie ideaaltypische beelden over de ambtenaar is hierbij een heel nuttig instrument gebleken. De kwaliteiten van de bureaucratische ambtenaar (Public Administrator), de meer ondernemende ambtenaar (Public Manager) en de verbindende ambtenaar (Public Value Creator) zijn uitgebreid aan de orde gekomen.

Deze ochtend heeft volgens de deelnemers tot nieuwe inzichten geleid en geïnspireerd tot het ondernemen van actie. Nu is het zaak om intenties om te zetten in daden. Daarbij helpt het dat iedereen, inclusief leidinggevende, het erover eens is dat dit vraagt om een omgeving waarin het maken van fouten mag, en het zelfs aangemoedigd wordt om grenzen te verleggen en gemaakte fouten in openheid te bespreken en zo steeds weer te leren.

Innoveer, waardeer…Zoetermeer!

Zoetermeer

Een positieve en inspirerende workshop. Prettige presentatie van twee deskundige begeleiders.

In de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer heeft een groep bevlogen communicatiedeskundigen en webbeheerders van de gemeente Zoetermeer zich gebogen over de vraag wat het betekent om een goede ambtenaar te zijn.

Met de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar is voortgebouwd op een eerdere bijeenkomst, waarin het team elkaars talenten in kaart heeft gebracht. Hoewel vernieuwing ook voor deze afdeling belangrijk is in het zich aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden, komt ook de waardering voor ‘het oude’ naar boven. Bureaucratie is niet per definitie een vies woord.

Het is een ochtend geweest vol levendige discussies, sprekende voorbeelden en zichtbaar plezier op de gezichten van deelnemers en trainers. Met nieuwe inspiratie op zak kunnen deze enthousiaste ambtenaren verder op hun pad om hun rol binnen de gemeente zo goed mogelijk in te vullen.

Leuke balans tussen uitleg, discussie en interactie. Plezierig geleerd door de mooie relatie met de dagelijkse praktijk!

Oldambt: 3D en dienstverlening

OldambtEen vroege, zonnige maandagochtend in het Oost-Groningse Winschoten is een uiterst inspirerende en leerzame start van de week gebleken voor een aantal ambtenaren van de gemeente Oldambt.

Positief, leerzaam en stimulerend. Zin om weer de grenzen te ontdekken.

Deze fusiegemeente, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland, heeft een programmatische aanpak ontwikkeld om de decentralisaties in de zorg tot een goed einde te brengen en de kwaliteit van de publieke dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Dit zijn geen geringe uitdagingen die veel vragen van een organisatie, maar ook zeker van de ambtenaren die binnen deze organisatie actief zijn. Aan de hand van het inmiddels bekende model van Bas en Ronald hebben de collega’s van deze twee programma’s levendige discussies gevoerd over hun kijk op de overheid en de rol die zij daar zelf in zouden kunnen en moeten vervullen.

Via de workshop is hen een nieuwe kijk op de dagelijkse realiteit geboden die handvatten biedt om hun werk ook daadwerkelijk anders in te richten. De energie, eerlijkheid en betrokkenheid bij alle aanwezigen heeft gezorgd voor een hele prettige bijeenkomst en belooft veel goeds voor de toekomst in het Oost-Groningse.

Meer collega’s zouden deel moeten nemen aan deze workshop.

11 september 2015: nieuwe workshop open inschrijving!

Deze periode zijn we vooral druk met het geven van in-company workshops, maar op vrijdag 11 september van 9.00u tot 13.30u kun je ook als individu of samen met een collega weer deelnemen aan de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar. Ben je op zoek naar een verfrissende, leuke training op een geweldige locatie in het hart van het land? Schrijf je dan in via onze website en voor je het weet zit jij op zo’n mooie, gele stoel!

zaalverhuur7

www.idealeambtenaar.nl/inschrijven

NijmegenSchool & Ideale Ambtenaar

NijmegenSchool

Ik vond het zeer interessant. Het heeft mijn ogen geopend voor bepaalde rollen en hoe ik daar in zit. Hele relaxte en open vorm met zeer deskundige opleiders.

In opdracht van de NijmegenSchool hebben Bas van Leeuwen en Ronald Derks een inspirerende workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar mogen begeleiden voor een groep ambtenaren uit alle hoeken van de Nijmeegse organisatie. Deze enthousiaste deelnemers werken voor een organisatie die zichzelf graag als volgt typeert.

Nijmegen streeft ernaar een moderne netwerkorganisatie te zijn die van buiten naar binnen werkt, waarbij de wensen en behoeften van de mensen die in Nijmegen wonen, werken, ondernemen en samenleven centraal staan. De  gemeente wil werken aan vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt steeds naar de juiste mensen en methoden om deze succesvol en efficiënt aan te pakken. Binnen de organisatie door mensen, afdelingen, projecten en initiatieven te verbinden. Buiten de organisatie door beleid en projecten op transparante wijze in en met de stad te ontwikkelen. De organisatie wil functioneren als eenheid, biedt een hoge mate van professionaliteit en klantgerichtheid, werkt resultaatgericht en vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de stad Nijmegen.

Tijdens deze middag zijn de ambtenaren met elkaar op zoek gegaan naar hun eigen beeld over wat de ideale ambtenaar is en hoe deze zich binnen een dergelijke omgeving kan verhouden tot collega’s, leidinggevenden, burgers, politiek en anderen. Eén, voor iedereen passend antwoord op deze ingewikkelde vraag kan helaas niet gegeven worden. Het gaat veel meer om het kunnen herkennen wat in een bepaalde situatie nodig is en dan te kunnen schakelen tussen verschillende rollen die je als ambtenaar kunt vervullen. Het is goed om steeds weer te merken dat het uit de bestuurskunde gedestilleerde model dat Bas en Ronald ontwikkeld hebben meerwaarde heeft voor ambtenaren in de praktijk, ongeacht plek in de organisatie of ervaring.

Positief! Fijn om met collega’s uit verschillende disciplines deze training te volgen.

Prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig…

Op een zonnige maandagmiddag heeft een mooie groep ambtenaren de weg naar Utrecht gevonden om zich te storten op de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar. Waterschappen, rijksdiensten, provincies en gemeenten zijn alle vertegenwoordigd en deze veelzijdigheid heeft een positief effect gehad op de rijkheid van de gevoerde discussies en gesprekken. De workshop is achteraf door de deelnemers beschreven als prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig, maar zoals het gezegde luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus beoordeel het zelf!image