Aanbod

Workshop De Ideale Ambtenaar Basis

Na deze training beschik je over een praktisch model dat helpt om meer inzicht te krijgen in diverse ideaalbeelden van de ambtenaar die zich de laatste 150 jaar in de bestuurskunde hebben gevormd.  Je leert dit model vertalen naar de praktijk en het scherp krijgen van jouw eigen rolopvatting als ambtenaar. Ook stelt de workshop je in staat om beter bij collega’s, leidinggevenden en anderen in je omgeving te herkennen en expliciet te maken welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van jouw optreden als ambtenaar. Ten slotte krijg je op basis van de verkregen inzichten en geformuleerde wensen suggesties om dit binnen jouw werkpraktijk en de mogelijkheden in jouw organisatie toe te passen en hiermee als een actor of change bij te dragen aan een goed functionerende overheid.

Workshop De Ideale Ambtenaar Verdieping 

In een dagdeel ga je aan de hand van een eigen casus uitgebreid in op het geleerde in de workshop De Ideale Ambtenaar Basis. Aan het einde van de workshop heb je een werkplan in handen. Dit werkplan helpt om in je eigen specifieke werksituatie concrete stappen te zetten om de rol als ambtenaar nog beter in te kunnen vullen. Vragen die in elk geval aan de orde komen, zijn:

  • Welke sterke punten uit de verschillende ideaaltypische beelden van de ambtenaar heb je al in je en op welke punten kan en wil je je verder ontwikkelen?
  • Op welke manier kun je invulling geven aan de gewenste ontwikkeling?
  • Hoe herken je bij je omgeving welke rol van de ambtenaar zij van je verwachten?
  • Hoe kun je schakelen tussen de verschillende rollen en zo inspelen op verschillende verwachtingen?

Voor beide workshops geldt dat gebruik wordt gemaakt van verschillende interactieve en beproefde werkvormen die door de workshopbegeleiders in een nieuw jasje zijn gestoken. 

Leergang De Ideale Ambtenaar

De leergang bestaat uit een combinatie van de workshops De Ideale Ambtenaar Basis en De Ideale Ambtenaar Verdieping.

Inspiratiesessie De Ideale Ambtenaar 

De inspiriatiesessie De Ideale Ambtenaar is een energieke, leuke en leerzame bijdrage aan een bijeenkomst in het teken van teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, reflectie en dergelijke.  De invulling van de inspiratiesessie wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Het uitgangspunt is dat het een verhaal is dat in interactie met de aanwezigen wordt vormgegeven.

Maatwerktrajecten gericht op individuele, team- en afdelingsontwikkeling

Voor teams of afdelingen die behoefte hebben aan een intensiever traject dan de leergang De Ideale Ambtenaar bieden we een ontwikkeltraject op maat aan. De invulling van het ontwikkeltraject wordt afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de opdrachtgever. De leergang De Ideale Ambtenaar is in principe de basis van het ontwikkeltraject.

Ronald Derks & Bas van Leeuwen