Categoriearchief: Uncategorized

De jeugd heeft de toekomst

Bestuurskunde is de studie die zich richt op het functioneren van het openbaar bestuur. Studenten die deze opleiding volgen, gaan uiteindelijk vaak bij de overheid werken, of in elk geval op een plek waar zij dicht op de samenleving zitten. Om na je studie succesvol aan de slag te kunnen als ambtenaar helpt het een degelijke kennis te hebben van de theorie, maar het is minstens zo belangrijk om deze theoretische kennis in de praktijk toe te kunnen passen.

Daar leveren wij met De Ideale Ambtenaar graag een bijdrage aan. Een groep leden van de studievereniging Trinitas van de Haagse Hogeschool hebben als afsluiting van de week aan een inspiratiesessie deelgenomen. Samen hebben we de ontwikkeling van het openbaar bestuur in de laatste 1,5 eeuw doorgenomen. De rol van de ambtenaar is in die tijd erg veranderd. Dat is logisch, want de wereld verandert doorlopend en dat vraagt van de overheid dat deze zich aanpast aan de tijd.

Voor deze generatie van nieuwe, aanstaande ambtenaren zijn zingeving en maatschappelijke relevantie vaak een vanzelfsprekendheid als ze nadenken over wat ze zoeken in hun werk. Typisch elementen die de laatste tijd steeds nadrukkelijker terugkomen in de gevraagde rol van het openbaar bestuur. De overheid verbindt en maakt de totstandkoming van maatschappelijke waarde mogelijk, samen met de rest van de samenleving.

Maar om in het hier en nu als ambtenaar – of publieke professional – succesvol te kunnen handelen, helpt het om je geschiedenis te kennen en het goede uit het verleden te behouden en in te kunnen zetten. De Weberiaanse bureaucratie en het New Public Management hebben ook tegenwoordige jonge ambtenaren nog meer dan genoeg te bieden.

Herken de rollen, weet waar jouw eigen voorkeur en kracht liggen, en schakel tussen de rollen om samen met je omgeving tot mooie resultaten te komen. De Bureaucraat, Ondernemer en Verbinder bestaan steeds naast elkaar en verrijken elkaar. Natuurlijk, met de ene rol heb je meer dan met de andere. En soms zul je ontzettend geïrriteerd raken door iemand die sterk in een rol zit die jou minder ligt. Het kan je helpen om op zo’n moment even stil te staan bij de kwaliteiten die ook die rol in zich heeft. Soms om te overtuigen, soms om helder te krijgen dat er verschillende perspectieven zijn om naar die situatie te kijken.

Ambtenaar zijn is een mooi vak. Een vak dat waardering verdient en dat steeds mee moet groeien met de wereld om ons heen. Jonge, energieke bestuurskundigen kunnen deze ontwikkeling een positieve impuls geven als zij binnenkort binnen de overheid aan de slag gaan.

Het was een leuke, interactieve sessie die hopelijk nu en in de toekomst zinvol blijkt te zijn voor deze aanstaande ambtenaren!

In gesprek met jongeambtenaren.nl over de jonge ambtenaar van de toekomst

3 ROLLEN WAAR JIJ ALS JONGE AMBTENAAR OP VOORBEREID MOET ZIJN

Link naar oorspronkelijke artikel

Hoe ziet de rol van de overheid er in de toekomst uit? Is jouw baan dan nog hetzelfde? En welke skills zijn belangrijk voor een ambtenaar om te ontwikkelen voor de toekomst? We praten met overheidsexpert Bas van Leeuwen over zijn visie op de rol van overheid en de ambtenaar van de toekomst.

Thema’s veranderen
Op de vraag of de overheid er over 10 jaar nog hetzelfde uitziet, zegt Bas van Leeuwen samen met Ronald Derks auteur van het boek De Ideale Ambtenaar stellig nee. “Er zijn altijd veranderingen. Maar ik kan de toekomst natuurlijk niet voorspellen. Vaak zie je in de media dat mensen zich de ene keer willen beroepen op regels en de andere keer vragen om uitzonderingen op die regels. In dat opzicht zal er niet veel veranderen. Maar thema’s veranderen zeker. Waar we de afgelopen 40 jaar meer en meer regels afschaften rondom het thema wonen, is de woningnood nu hét onderwerp waar gemeentes zich mee bezig móeten houden. De afgelopen decennia zagen maar weinig mensen dat dit onderwerp weer zo belangrijk zou worden als het gaat om de rol van de overheid.”

Dé vraag voor de toekomst
De vraag is nu: wat is het volgende onderwerp dat we niet zien aankomen? En wat betekent dit voor ambtenaren? Hoe stomen zij zich klaar voor toekomstige onderwerpen? “De overheid is de dienaar van de maatschappij. Haar rol is om maatschappelijke waarden te creëren en iets te bereiken voor een groep mensen. Als er iets gebeurt waar iedereen over praat op elke verjaardag, zoals dat nu met het woningentekort is, dan is het de taak van de overheid om in ieder geval na te gaan of ze zich daar mee bezig moet houden.”

Blijf om je heen kijken
Bas van Leeuwen geeft aan dat ambtenaren alert moeten zijn op wat er om hen heen en buiten de overheidsinstantie gebeurt. Binnen een stad, binnen een wijk en zelfs binnen een huishouden. Door alert te zijn zie je welke thema’s belangrijk worden en kun je je hierop voorbereiden. “Uiteindelijk, wanneer je naar de laatste 150 jaar bestuurskunde kijkt, zijn drie rollen die een ambtenaar helpen om de maatschappij in dit soort thema’s verder te helpen: de Bureaucraat, de Ondernemer en de Verbinder.”

  • De bureaucraat, is vooral bezig met rechtmatig en zorgvuldig handelen, zorgen dat zaken transparant zijn en kloppen. Deze taken bepalen vaak het imago van de “klassieke” ambtenaar. 
  • De verbinder is de ambtenaar die tussen de mensen staat. Hij of zij communiceert met de mensen en luistert naar behoeftes. Deze rol zien we steeds meer verschijnen. 
  • De ondernemer ziet de burger als klant, streeft ernaar om doelen te halen, evalueert en herijkt om effectiever te werken. 

Welke rol pak jij?
Nu is natuurlijk de vraag: welke rol pak jij, welke rol past bij jouw als mens? En kun je rollen ook mixen? Bas: “Mixen is belangrijk. Ben je 100% verbinder, maar ken je de regels niet die de klassieke ambtenaar wel kent, dan wordt je werk erg lastig. Je kunt mensen namelijk stimuleren om iets te doen, maar als er regels zijn waardoor iemand nooit een vergunning kan krijgen daarvoor, is het verspilde energie en komt een burger nog niet verder. Een ambtenaar van de toekomst herkent alle drie de rollen en reflecteert daarop. Die reflectie is het allerbelangrijkst. Wat zie ik nu en hoe kan ik daarop acteren.”

Ontdek je kracht
Om te ontdekken welke rollen jij het beste kunt oppakken, moet je weten waar je goed in bent. Maar ook weten wat je niet zo goed kan. Hartstikke leuk natuurlijk, maar hoe ontdek je dit, als je nog niet veel werkervaring hebt? “Vraag mensen in je omgeving om feedback. Dit kunnen collega’s zijn, maar ook mensen in je privéomgeving of klanten”, aldus Bas. Stel hen dan wel open vragen en vraag door om echt tot nuttige feedback te komen. “Je kunt beter vragen ‘wat vond je van vandaag’ in plaats van te zeggen ‘ging goed hè’. Zo bouw je ruimte in om te reflecteren op je eigen kennis en kunde.”

Probeer nieuwe dingen uit
Bas vult nog aan: “En ken je eigen rugzak; weet wat je meegekregen hebt qua studie en opleiding. Duik ook wat dieper in je rugzak om verborgen krachten te ontdekken; blijf niet in het stramien hangen, maar probeer nieuwe dingen uit. Krachten komen naar voren als je trots bent op dingen die je doet. Organiseer vervolgens je omgeving rondom je krachten en zwaktes. Kies projecten die bij jou passen of werk in een team zodat jouw mindere krachten gecompenseerd worden door anderen. 

Zorg dat jij klaar bent voor de toekomst en ontdek welke rol er het beste bij jou past. “Maar welke rol jij ook pakt, als ambtenaar heb je echt een bijzonder rol, omdat je iets kunt betekenen voor de maatschappij. Hier mag je trots op zijn!”

Bas van Leeuwen heeft ruim 14 jaar in diverse functies voor de gemeente Amsterdam gewerkt. Sinds februari 2020 werkt hij als MT-lid Mobiliteit & Milieu voor de provincie Zuid-Holland. Samen met Ronald Derks beschreef hij zijn visie op de overheid en ambtenaar van de toekomst in het boek ‘De ideale ambtenaar’. Met informatie en opdrachten willen hij en Ronald de 900.000 Nederlandse professionals uit de publieke sector aan het denken te zetten over de waarden die zij de maatschappij brengen. Het boek helpt je ontdekken waar jouw kracht ligt als ambtenaar.

Trotse ambtenaren aan het woord, deel II

Dagelijks komen we in ons werk gedreven, slimme, leuke en betrokken ambtenaren tegen. Mensen die het verschil willen maken en die een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving en een goed functionerende overheid. In ons boek De Ideale Ambtenaar laten we een aantal van deze publieke professionals aan het woord. Heel verschillende mensen, met verschillende drijfveren en benaderingen. Maar allemaal trots op wat ze doen. Wesna Snijder vertelt over haar werk bij de gemeente Delft, een stad die geworteld in haar verleden met een open blik naar de toekomst kijkt.

De ideale ambtenaar bestaat niet, of toch wel?

In gesprek met Binnenlands Bestuur vertellen Bas en Ronald over het concept De Ideale Ambtenaar en het boek dat hierover net is verschenen.

Tekst website Binnenlands Bestuur:

Er zijn honderdduizenden ideale ambtenaren, schrijven Ronald Derks, manager in het sociaal domein bij de gemeente Delft en Bas van Leeuwen, manager op het gebied van wonen bij de gemeente Amsterdam. Ze geven samen al jaren de workshop ‘De ideale ambtenaar’ en hebben hun ervaringen en bevindingen nu gebundeld in een interactief boek met dezelfde titel. ‘Wij kijken naar stijlen van het ambtenaar zijn.’

Beweging creëren

Van Leeuwen en Derks vonden elkaar tijdens de master bestuurskunde op de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in hun enthousiasme en trots op het ambtenaarschap in het publieke domein. Ze wilden weten wat andere mensen nou een goede ambtenaar vonden tot een Harvard-professor hen voorhield dat zij niet passief wilden beschrijven, maar beweging wilden creëren. Van Leeuwen: ‘Het gaat om het activeren van mensen. Hoe kunnen we de publieke professionals helpen hun vak beter uit te oefenen? We zijn bestuurskundige beschouwingen toen gaan vertalen naar gedrag. Wat kan ik als ambtenaar mijn eigen werk anders doen en de publieke sector verbeteren?’

Derks vult aan dat hun afstudeeronderzoek is verworden tot de workshop. ‘Wij geloven en hopen in dat de workshop doet wat het zegt: wat vind ik zelf een goede ambtenaar en hoe herken ik dat in mijn omgeving? We hebben dat getoetst en de deelnemende ambtenaren reageerden er positief op.’

Met welke gedachte begonnen jullie aan het boek?

Derks: ‘We bouwden voort op het concept, maar probeerden weg te blijven van een blauwdruk voor de ideale ambtenaar. We wilden inzicht geven in wat een goede overheid is en wat dit betekent voor het handelen van ambtenaren. Je kunt daarvoor schakelen tussen allerlei competenties en gedragingen.’

Van Leeuwen: Veel mensen vroegen tijdens de workshops om een boek. Er zijn natuurlijk al allerlei managementstructuren die naar stijlen kijken, maar wij kijken naar stijlen van ambtenaar zijn. Meer mensen willen een instrument om daarnaar te kijken. Het is namelijk echt een professie en vergt vakmanschap.’

Die workshops bevestigden jullie in de overtuiging dat het binnen de overheid ondanks de aanwezige kwaliteit, passie en flexibiliteit vaak ontbreekt aan een gezamenlijke taal en perspectief om tot een nieuwe, en soms andere, manier van handelen te komen. Hoe verklaren jullie dat?

Derks: ‘Je ziet dat er ideeën zijn van wat de overheid zou moeten doen: meer faciliteren, participatie. Dat is vrij abstract. Welke invulling geven ambtenaren eraan in hun dagelijkse werk? En hoe vertalen ze die begrippen naar de praktijk. Er bleek geen kader over wat nou die opvattingen zijn. Ik weet niet waarom die niet eerder zijn opgesteld, want het lijkt zo eenvoudig.’

Van Leeuwen: ‘Er wordt heel vaak uitgegaan van volgtijdelijkheid: eerst de ambtenaar als bureaucraat, toen als ondernemer en uiteindelijk als verbinder. Maar als ik een paspoort ga halen, dan hoef ik geen verhaal over maatschappelijke meerwaarde te horen. Het is niet zo dat het oude fout is en het nieuwe goed. Het gaat erom wat op welk moment met jouw team en die leiding en met die opgave nodig is.’

Derks: ‘De managementdrives die over persoonlijke stijl gaan zijn ook relevant voor ambtenaren. Het gaat juist om die specifieke context: politiek-samenleving-organisatie. En dat aspect wordt eigenlijk niet behandeld als je andersoortige modellen toelaat op een team.’

Waarom gebruiken jullie die drie typische rolopvattingen van de ideale ambtenaar (bureaucraat, ondernemer, verbinder)?

Van Leeuwen: ‘Dat zijn de drie grote stromingen die in de bestuurskunde worden beschreven. Max Weber was pleitbezorger van de bureaucraat: gelijke input en output, geen willekeur meer. Dat heeft geleid tot bepaald gedrag. De reactie kwam eind twintigste eeuw: New Public Management. De overheid als bedrijf: effectief en efficiënt. Dat deed niet altijd recht aan de werkelijkheid en de perceptie van de mensen. De overheid moest tussen de mensen staan en met mensen zaken oplossen: de verbinder. Wij zien meer in een mix van die stijlen toegespitst op de specifieke situatie op dat specifieke moment.’

Een ideale ambtenaar moet elementen uit al deze rollen halen?

Derks: ‘Darwin schreef ook dat ‘overlevers’ degenen zijn die zich het beste kunnen aanpassen. Behoud dus wat goed is en voeg dingen toe als die niet meer toereikend zijn. Bij paspoorten uitgeven is het belangrijk dat je goed de procedures kent. Als wijkregisseur haal je ook andere competenties erbij.’

Van Leeuwen: ‘Die oudste stijl, bureaucraat, is wat ondergewaardeerd. Als een besluit efficiënt is en draagvlak heeft, maar later niet meer is terug te vinden waarom het goed was en waarom het is genomen, dan doe je het niet goed in dat domein. Je moet ook goed archiveren. Dat is net zo belangrijk.’

Derks: ‘Peil als je in gesprek bent met jouw omgeving wat zij van je verwachten en probeer daarop in te spelen. Gebruik daarvoor de juiste woorden, want taal is belangrijk. In gesprek met de wijk moet je oog hebben voor professionals en wat zij nodig hebben. We leggen een link naar vertrouwen. We gaan ervan uit dat als je vertrouwenswaardig handelt mensen eerder bereid zijn om met jou samen te werken. Wees daarbij trouw aan jouw eigen kern. Op die manier kun je betere resultaten realiseren in de samenleving.’

Een ambtenaar moet initiatiefrijk zijn, risico’s durven nemen, maar ook loyaal zijn en goed advies geven. In het boek geeft Jeroen Busscher, een bekende managementdenker, tips over leidinggeven aan ‘de ideale ambtenaar’. Hoe doe je dat het beste?

Derks: Jeroen schetst een beeld voor leidinggevenden dat put uit een combinatie van de ideaaltypes: geef heldere kaders, maar ga ook uit van de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van ambtenaren.Ga uit van vertrouwen, maar als ze iets niet goed doen, moeten er ook consequenties zijn. Leidinggevenden moeten zich verder niet overschatten: zorg dat mensen met elkaar leren en organiseer inspiratie in plaats van de inspiratie willen zijn.’

De ideale ambtenaar bestaat niet, schrijven jullie. Of er zijn honderdduizenden ideale ambtenaren?

Derks: ‘Wij geloven dat iedereen een ideale ambtenaar kan zijn. Het is vooral meebewegen en bewust omgaan met die rol en het helpt dan om met een frisse blik en een nieuwe bril naar jouw werk te kijken en zelfbewuste keuzes te maken. Mensen zijn vaak wel betrokken bij hun werk als ambtenaar: maar wat wil je ermee?’

De omgeving van de ambtenaar wordt er niet eenvoudiger op. Jullie advies is de complexiteit van de functie te omarmen en je te laten leiden door beweging, trots en plezier. Een open houding dus?

Van Leeuwen: ‘Ja, maar ook trots. Op verjaardagen heerst vaak nog dat stoffige beeld van ambtenaren, maar veel functies zijn heel bijzonder. Die complexe omgeving met de keuzes die je samen kunt maken is heel bijzonder. Dat besef, die zelfreflectie en bewustwording moet er zijn. Iedere ambtenaar heeft een bijzondere klus.’

Conclusion Learning Centers verwelkomt De Ideale Ambtenaar als supplier

We zijn erg blij om aan te kunnen kondigen dat De Ideale Ambtenaar een samenwerking is aangegaan met Conclusion Learning Centers.

Ons volledige aanbod is nu beschikbaar voor alle klanten van Conclusion. Als Conclusion het opleidingsaanbod voor jouw organisatie verzorgt, kun je ons vanaf nu via hen boeken.

Met De Ideale Ambtenaar als nieuwe suppier wordt het aanbod in de database van Conclusion groter. Inmiddels bieden zij meer dan 60.000 leeractiviteiten aan van de beste opleiders van Nederland.

De juiste koers: Vertrouwen, Verbinden, Verbeteren

Rijkswaterstaat wil zich verder ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie die wendbaar inspeelt op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Via een proces waarbij vele medewerkers van Rijkswaterstaat de kans hebben gekregen om actief mee te denken aan de beste manier om dit vorm te geven, is de organisatie gekomen tot een ontwikkelingsvisie voor de komende jaren: Koers2020. De ambtenaren die elke dag namens Rijkswaterstaat streven naar een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland staan hierin centraal. Medewerkers worden geprikkeld tot meer externe gerichtheid. Meer focus komt te liggen op de gebruikers van de netwerken die Rijkswaterstaat beheert. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd nog beter en intensiever samen te werken met samenwerkingspartners. Werken aan maximale maatschappelijke meerwaarde is het doel, en ‘vertrouwen, verbinden en verbeteren’ zijn daarbij de sleutelwoorden.

De huidige groep trainees van Rijkswaterstaat zien zichzelf uitgedaagd om hier een constructieve bijdrage aan te leveren. De workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar heeft hen geholpen om op een leuke, frisse manier na te denken over wat het betekent om een goede ambtenaar te zijn. Door de workshopleiders Bas van Leeuwen en Ronald Derks zijn ze geprikkeld om hun eigen aannames en opvattingen over ambtelijk vakmanschap kritisch te bekijken en met elkaar het gesprek aan te gaan over hun rol binnen dit ontwikkelingstraject. Wat voor type ambtenaar ben je, en wat heb je te bieden aan je omgeving? Waar liggen je eigen uitdagingen en hoe kun je daar op inspelen? In de visie zoals deze in Koers2020 is gepresenteerd ligt de nadruk erg op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Het is interessant om de discussie te voeren over welke competenties dit vraagt van jou als ambtenaar. Maar ook roept het terechte vragen op over de balans tussen ruimte geven en kaders stellen. Of in andere woorden: tussen het open gesprek aangaan met je netwerk of het vasthouden aan gemaakte resultaatafspraken of geldende wetten en regels. En hoe zorg je dat het werken aan vertrouwen, verbinden en verbeteren uiteindelijk daadwerkelijk leidt tot tastbare meerwaarde in de samenleving? You gotta deliver!

Leuke middag, inspirerend. Laat je denken over wat er bij jezelf past.

De middag is afgesloten met een mooie en open ontmoeting tussen de trainees en directeur-generaal Jan-Hendrik Dronkers. Voor de jonge ambtenaren is het ontzettend leerzaam en inspirerend om van een ervaren rot als Jan-Hendrik Dronkers te horen hoe hij aankijkt tegen de rol van de overheid in een steeds in ontwikkeling zijnde maatschappij. Een les die de workshopleiders in ieder geval genoteerd hebben is dat het van groot belang is om je rol als ambtenaar te vervullen op een manier die bij je past. Bij de presentatie van Koers2020 enkele maanden geleden liet de DG de volgende quote optekenen:  ‘Medewerkers moeten zich de komende jaren maximaal kunnen richten op hun product voor de samenleving. We sleutelen zo min mogelijk aan onze organisatiestructuur en we brengen onze regels terug naar de essentie’. De ruimte die de medewerkers van Rijkswaterstaat hiermee geboden krijgen, is goud waard. Deze groep trainees is van plan optimaal gebruik te maken van deze ruimte en met het volgen van deze workshop zijn ze hopelijk weer een stapje verder geholpen. Per individu zijn concrete voornemens benoemd om zichzelf in de komende periode nog verder te ontwikkelen als ambtenaar. Nu is het tijd voor actie.

Oldambt: 3D en dienstverlening

OldambtEen vroege, zonnige maandagochtend in het Oost-Groningse Winschoten is een uiterst inspirerende en leerzame start van de week gebleken voor een aantal ambtenaren van de gemeente Oldambt.

Positief, leerzaam en stimulerend. Zin om weer de grenzen te ontdekken.

Deze fusiegemeente, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland, heeft een programmatische aanpak ontwikkeld om de decentralisaties in de zorg tot een goed einde te brengen en de kwaliteit van de publieke dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Dit zijn geen geringe uitdagingen die veel vragen van een organisatie, maar ook zeker van de ambtenaren die binnen deze organisatie actief zijn. Aan de hand van het inmiddels bekende model van Bas en Ronald hebben de collega’s van deze twee programma’s levendige discussies gevoerd over hun kijk op de overheid en de rol die zij daar zelf in zouden kunnen en moeten vervullen.

Via de workshop is hen een nieuwe kijk op de dagelijkse realiteit geboden die handvatten biedt om hun werk ook daadwerkelijk anders in te richten. De energie, eerlijkheid en betrokkenheid bij alle aanwezigen heeft gezorgd voor een hele prettige bijeenkomst en belooft veel goeds voor de toekomst in het Oost-Groningse.

Meer collega’s zouden deel moeten nemen aan deze workshop.

Jonge Ambtenaren provincie Utrecht nemen het voortouw

Positief. Wat in het begin nog abstract leek, had aan het einde betekenis. Heeft dus inzicht gegeven en een stukje bewustwording over de drie verschillende rollen.

De provincie Utrecht is net als veel overheidsorganisaties steeds aan verandering onderhevig. De eisen die de samenleving Provincie Utrecht aan de provincie stelt, zijn niet meer dezelfde als tien jaar geleden en dit heeft gevolgen voor de manier waarop de organisatie wordt ingericht, maar ook voor de wijze waarop individuele ambtenaren invulling geven aan hun rol. Jongstleden, het jonge ambtenarennetwerk van de provincie, heeft deze week de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar gevolgd met de verwachting inspiratie op te doen. Inspiratie als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, en ook de bijdrage die zij als groep kunnen leveren aan het succesvol doorgaan van de beweging waar de organisatie mee bezig is. 

Kennismaking met de drie typen en met het idee dat ze alledrie waardevol kunnen zijn, was een eye-opener. In mijn werk ga ik proberen opgaven eens vanuit een ander type te benaderen.

Het was een zeer energieke, leuke en geslaagde ochtend die gekenmerkt is door betrokkenheid, creativiteit en openheid van alle deelnemers. Utrecht op zijn best! 

Leuke, energieke bijeenkomst. Erg positief dat de trainers zelf bij gemeenten werken en geen ‘commerciële boys’ zijn. Voorbeelden zijn daarmee erg nuttig. Ik zou de cursus zeker aanraden aan collega’s.

 

Prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig…

Op een zonnige maandagmiddag heeft een mooie groep ambtenaren de weg naar Utrecht gevonden om zich te storten op de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar. Waterschappen, rijksdiensten, provincies en gemeenten zijn alle vertegenwoordigd en deze veelzijdigheid heeft een positief effect gehad op de rijkheid van de gevoerde discussies en gesprekken. De workshop is achteraf door de deelnemers beschreven als prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig, maar zoals het gezegde luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus beoordeel het zelf!image