NijmegenSchool & Ideale Ambtenaar

NijmegenSchool

Ik vond het zeer interessant. Het heeft mijn ogen geopend voor bepaalde rollen en hoe ik daar in zit. Hele relaxte en open vorm met zeer deskundige opleiders.

In opdracht van de NijmegenSchool hebben Bas van Leeuwen en Ronald Derks een inspirerende workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar mogen begeleiden voor een groep ambtenaren uit alle hoeken van de Nijmeegse organisatie. Deze enthousiaste deelnemers werken voor een organisatie die zichzelf graag als volgt typeert.

Nijmegen streeft ernaar een moderne netwerkorganisatie te zijn die van buiten naar binnen werkt, waarbij de wensen en behoeften van de mensen die in Nijmegen wonen, werken, ondernemen en samenleven centraal staan. De  gemeente wil werken aan vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt steeds naar de juiste mensen en methoden om deze succesvol en efficiënt aan te pakken. Binnen de organisatie door mensen, afdelingen, projecten en initiatieven te verbinden. Buiten de organisatie door beleid en projecten op transparante wijze in en met de stad te ontwikkelen. De organisatie wil functioneren als eenheid, biedt een hoge mate van professionaliteit en klantgerichtheid, werkt resultaatgericht en vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de stad Nijmegen.

Tijdens deze middag zijn de ambtenaren met elkaar op zoek gegaan naar hun eigen beeld over wat de ideale ambtenaar is en hoe deze zich binnen een dergelijke omgeving kan verhouden tot collega’s, leidinggevenden, burgers, politiek en anderen. Eén, voor iedereen passend antwoord op deze ingewikkelde vraag kan helaas niet gegeven worden. Het gaat veel meer om het kunnen herkennen wat in een bepaalde situatie nodig is en dan te kunnen schakelen tussen verschillende rollen die je als ambtenaar kunt vervullen. Het is goed om steeds weer te merken dat het uit de bestuurskunde gedestilleerde model dat Bas en Ronald ontwikkeld hebben meerwaarde heeft voor ambtenaren in de praktijk, ongeacht plek in de organisatie of ervaring.

Positief! Fijn om met collega’s uit verschillende disciplines deze training te volgen.

Jonge Ambtenaren provincie Utrecht nemen het voortouw

Positief. Wat in het begin nog abstract leek, had aan het einde betekenis. Heeft dus inzicht gegeven en een stukje bewustwording over de drie verschillende rollen.

De provincie Utrecht is net als veel overheidsorganisaties steeds aan verandering onderhevig. De eisen die de samenleving Provincie Utrecht aan de provincie stelt, zijn niet meer dezelfde als tien jaar geleden en dit heeft gevolgen voor de manier waarop de organisatie wordt ingericht, maar ook voor de wijze waarop individuele ambtenaren invulling geven aan hun rol. Jongstleden, het jonge ambtenarennetwerk van de provincie, heeft deze week de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar gevolgd met de verwachting inspiratie op te doen. Inspiratie als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, en ook de bijdrage die zij als groep kunnen leveren aan het succesvol doorgaan van de beweging waar de organisatie mee bezig is. 

Kennismaking met de drie typen en met het idee dat ze alledrie waardevol kunnen zijn, was een eye-opener. In mijn werk ga ik proberen opgaven eens vanuit een ander type te benaderen.

Het was een zeer energieke, leuke en geslaagde ochtend die gekenmerkt is door betrokkenheid, creativiteit en openheid van alle deelnemers. Utrecht op zijn best! 

Leuke, energieke bijeenkomst. Erg positief dat de trainers zelf bij gemeenten werken en geen ‘commerciële boys’ zijn. Voorbeelden zijn daarmee erg nuttig. Ik zou de cursus zeker aanraden aan collega’s.

 

Prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig…

Op een zonnige maandagmiddag heeft een mooie groep ambtenaren de weg naar Utrecht gevonden om zich te storten op de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar. Waterschappen, rijksdiensten, provincies en gemeenten zijn alle vertegenwoordigd en deze veelzijdigheid heeft een positief effect gehad op de rijkheid van de gevoerde discussies en gesprekken. De workshop is achteraf door de deelnemers beschreven als prikkelend, leerzaam, inspirerend, plezierig, open en veilig, maar zoals het gezegde luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus beoordeel het zelf!image

De weg naar de ideale ambtenaar loopt door Utrecht.

In een uitnodigende en inspirerende omgeving in het centrum van Utrecht heeft weer een nieuwe groep ambtenaren zich gebogen over wat het voor hen betekent om op een zo goed mogelijke manier invulling te geven aan de rol van ambtenaar.

Leuk en inspirerend. Positief, kort en krachtig en geen lange sessies. Voldoende ruimte voor interactie met een mooie mix van deelnemers.

Met ambtenaren uit bijna alle delen van het land die ook nog eens verspreid over de verschillende overheidslagen werken, is dit één van de meest diverse groepen die de workshop hebben gevolgd. In combinatie met de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemers is dit een garantie voor een succesvolle ochtend gebleken.

Op 20 april vindt de volgende bijeenkomst op basis van individuele inschrijving plaats op dezelfde locatie. Er is nog ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, dus als je op zoek bent naar een leuke, inspirerende en nuttige tijdsbesteding is dit een mooie kans.

Leuke workshop, fijne ambiance. Het heeft me nieuw inzicht gegeven in mogelijke typeringen en structuren.

 

Reflecteren en evolueren in het huis van Darwin

Openbare WerkenIt is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

In het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum heeft het MT van de gemeentelijke Openbare Werken een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van hun afdeling. In een serie van bijeenkomsten rond vertrouwen, verbinden en waardecreatie hebben zij  als team de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar gevolgd. Vol enthousiasme zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het verkennen van de drie historisch gevormde ideaaltypische beelden van de ambtenaar en de vertaling hiervan naar hun eigen praktijk. Geheel in de lijn van Darwin is een belangrijke conclusie dat het goed is om te weten van jezelf hoe je naar het ambtenaar zijn kijkt, maar dat het nog belangrijker is om te kunnen schakelen tussen de drie verschillende rollen. Soms om je aan te passen aan dat wat je omgeving van je verwacht en soms om bewust iets tegendraads te doen omdat je gelooft dat dat is wat je omgeving nodig heeft.

Van trainees tot ervaren rotten!

Het Klooster, Rotterdam

In een zeer bijzondere locatie in het Oude Noorden heeft een groep Rotterdamse ambtenaren de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar gevolgd. Het was een enorm gevarieerd gezelschap van trainees, die aan de start van hun ambtelijke loopbaan staan, tot zeer ervaren ambtenaren die al meer dan 30 jaar in de stad rondlopen.  Ondanks de verschillen in ervaring en posities binnen de gemeentelijke organisatie blijkt de vraag hoe je een zo goed mogelijke ambtenaar kunt zijn voor iedereen een hele relevante.

Bestaat er zoiets als een ideale ambtenaar? Is dat niet veel meer iets dat per persoon en per situatie verschilt? Zou je als individu/team/afdeling/organisatie voor jezelf moeten beschrijven hoe je aankijkt tegen de rol van ambtenaren in deze steeds veranderende wereld? Kun je dat vangen in een functieprofiel? Hoe ga je om met verschillende opvattingen over wat een goede ambtenaar is? Hoe kun je als individu sturen op het zijn van wat jij de ideale ambtenaar vindt?

Zomaar een greep uit de vele zinvolle en misschien zelfs noodzakelijke vragen die iedere ambtenaar zich eens zou moeten stellen. Aan de hand van drie op meer dan 100 jaar bestuurskunde gebaseerde ideaaltypische beelden van de ambtenaar zijn de deelnemers met dit soort vragen op een leuke, interactieve manier aan de slag gegaan. Reflectie, inzicht en natuurlijk ook een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Hiermee hebben zij hopelijk voor zichzelf weer een stapje gezet op weg naar de ideale ambtenaar!

Vragen op verjaardagen en organisatieveranderingen

Blog gepubliceerd op www.ambt24.nl op 27 oktober 2014.

“Kun je niet even zorgen dat er nu eindelijk iets gebeurt met (vul een onderwerp naar keuze in)?” of “Hoe zit het nu precies met die nieuwe metrolijn, wanneer gaat die nou rijden?” Zo maar twee vragen die wij –in verschillende vormen- bij nagenoeg elke verjaardag wel een keer te horen krijgen. Er bestaan in de maatschappij verschillende verwachtingen ten aanzien van de overheid en dus ook ten aanzien van een ambtenaar. Deze verwachtingen veranderen in de tijd ook nog eens doorlopend en variëren per persoon en situatie. Hoe kan een ambtenaar zijn of haar rol binnen deze complexe en dynamische omgeving zo goed mogelijk invullen?

Het gekke is dat deze vraag vaak niet gesteld wordt, impliciet blijft of onbeantwoord blijft. In het publieke domein wordt vaak een oplossing gezocht op structuurniveau. Bijvoorbeeld door het herijken van doelstellingen en het herstructuren of kantelen van de organisatie om deze beter aan te laten sluiten op de wensen van de buitenwereld. De vraag is wat er dan wezenlijk verandert voor de publieke professional. Als er aandacht voor het individu is dan zie je regelmatig dat er sprake is van een normatieve benadering. Bijvoorbeeld door te beschrijven hoe het functieprofiel van deze “nieuwe”, “ideale” ambtenaar eruit ziet en welke gedragingen hierbij passen.

Wij juichen toe dat deze aandacht voor het individu er meer en meer is. Het functieprofiel van de ambtenaar kan houvast bieden, onder andere door het benoemen van vereiste competenties en inhoudelijke expertise waarover een professional met bijvoorbeeld een leidinggevende in gesprek kan gaan. En voor deze leidinggevende biedt het houvast bij werving, selectie, coaching en beoordeling. Zo een functieprofiel houdt echter lang niet altijd rekening met de uiteenlopende beelden en verwachtingen die bestaan over het zijn van een ambtenaar.

Gelukkig wordt er in de wereld van bestuurskunde al meer dan 150 jaar nagedacht over deze thema’s en kunnen ambtenaren van nu daar gebruik van maken. Op basis van een aantal bestuurskundige concepten, zoals het Weberiaanse denken over de bureaucratie, het New Public Management dat via bedrijfsmatige denken de overheid wilde moderniseren en de nu opkomende ideeën over bijvoorbeeld de netwerksamenleving en samen sturen (soms gedefinieerd als Whole of Government of Collaborative Government), kan een aantal ideaaltypische beelden van ambtenaren worden onderscheiden.

Met behulp van ideaaltypische beelden van de overheid en de daarbij horende ambtenaar kun je als ambtenaar inzicht krijgen in je eigen aannames en overtuigingen ten aanzien van je rol. Daarbij kan je dit ook gebruiken om aannames en verwachtingen te leren herkennen bij collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers en burgers. Zo wordt een nieuw kader geboden voor het handelen.

Dit conceptuele model kan helpen om zelf bij te dragen aan een verandering binnen een grote organisatie door binnen de eigen invloedssfeer stappen te maken op weg naar de ideale ambtenaar. Bovendien kunnen deze inzichten ook helpen om beter antwoord te geven op al die vragen op verjaardagen.

RONALD DERKS (www.ronaldderks.nl) is ambtenaar bij de gemeente Rotterdam en trainer, coach en spreker.

BAS VAN LEEUWEN (www.basvanleeuwen.nl), is ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, gemeenteraadslid in Haarlem en trainer, adviseur en spreker.

Beiden hebben in 2012 de Master of City Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur afgerond. Hun afstudeeronderzoek vormt de wetenschappelijke basis van de door hun ontwikkelde training ‘Op weg naar de ideale ambtenaar’.

Ideale Ambtenaar ook tijdens Ambt24

ambt24

 

Het zijn turbulente tijden in gemeenteland. Technologische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen brengen gemeenten in beweging. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de dienstverlening van gemeenten, de interne organisatie en vragen om een nieuw type medewerker: ondernemende medewerkers die slim omgaan met kennis, samenwerken en weten te verbinden.

Hoewel… ben jij het daar wel mee eens? Of zijn volgens jou andere vaardigheden van belang? Duidelijk is dat overheid en hun omgeving veranderen, maar welke (nieuwe) vaardigheden moeten ambtenaren zich eigen maken? En wat betekenen de veranderingen voor het vakmanschap van een ambtenaar? Precies die vragen komen op 11 en 12 november aan de orde tijdens het 24uurs evenement Ambt24. Aan de hand van workshops, lezingen en presentaties gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘hoe beweegt het vakmanschap van gemeenteambtenaren?’.

Tijdens het evenement doen we verschillende gemeenten aan, want niet elke gemeente is hetzelfde en niet elke vakman worstelt met dezelfde vraagstukken. De 24 uur staan symbool voor de moderne ambtenaar, die door Het Nieuwe Werken kan werken waar en wanneer hij dat wil. Met Ambt24 leggen we de focus op gemeenteambtenaren, maar ben jij werkzaam bij de overheid en enthousiast? Dan ben je ook van harte welkom!

Tijdens het Lagerhuis-debat op 12 november staat het vakmanschap van de ambtenaar centraal. De ochtend wordt begeleid door Ronald Derks en Bas van Leeuwen die garant staan voor een energieke, interactieve bijeenkomst met veel aandacht voor het individu, maar ook reflectie op het proces.

Met hun workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar hebben zij de afgelopen twee jaar honderden ambtenaren geholpen met een frisse en waarderende blik naar hun eigen rol te leren kijken. Bas en Ronald zetten deelnemers graag tot denken aan door bestaande opvattingen te betwisten of op een nieuwe manier te benaderen. Daarbij staat het individu altijd centraal en wordt aan de hand van 150 jaar bestuurskunde in vogelvlucht en een aantal interactieve werkvormen conceptueel denken omgezet in praktisch handelen.

 

Ideale Ambtenaar in de lucht!

De ideale ambtenaar heeft eindelijk zijn eigen website! Als jij op zoek bent naar een instrument om zelf te ontdekken hoe jij binnen jouw eigen omgeving de ideale ambtenaar kunt worden, dan ben je hier aan het juiste adres.

Met de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar hebben Ronald Derks en Bas van Leeuwen de afgelopen twee jaar al honderden ambtenaren geholpen met een frisse en waarderende blik naar hun eigen rol te leren kijken. Bas en Ronald zetten deelnemers graag tot denken aan door bestaande opvattingen te betwisten of op een nieuwe manier te benaderen. Daarbij staat het individu altijd centraal en wordt aan de hand van 150 jaar bestuurskunde in vogelvlucht en een aantal interactieve werkvormen conceptueel denken omgezet in praktisch handelen. Voor meer informatie over mogelijkheden om de workshop te volgen, klik hier.

Ronald Derks & Bas van Leeuwen