Voor wie?

Voor wie is deze workshop interessant?

De workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar biedt jou als ambtenaar, raadslid of andere professional in de (semi) publieke sector handvatten om beter in te kunnen spelen op continue maatschappelijke veranderingen en schuivende beelden ten aanzien van de rol van de overheid.

Daarbij staat een waarderende benadering van het vak van ambtenaar centraal, waarbij de focus op jou als individu in relatie tot je omgeving ligt.

De workshop wordt aangeboden op basis van individuele inschrijving op een mooie locatie in Utrecht of in-company voor teams, talentontwikkelprogramma’s en andere groepen.

Wat levert deze workshop op?

Na deze training beschik je over een conceptueel denkmodel dat helpt om meer inzicht te krijgen in diverse ideaalbeelden van de ambtenaar die zich de laatste 150 jaar in de bestuurskunde hebben gevormd.

De interactieve werkvormen helpen je bij het vertalen van dit model naar de praktijk en bij het scherp krijgen van jouw eigen rolopvatting als ambtenaar. Ook stelt de workshop je in staat om beter bij collega’s, leidinggevenden en anderen in je omgeving te herkennen en expliciet te maken welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van jouw optreden als ambtenaar.

Ten slotte krijg je op basis van de verkregen inzichten en geformuleerde wensen suggesties om dit binnen jouw werkpraktijk en de mogelijkheden in jouw organisatie toe te passen en hiermee als een actor of change bij te dragen aan een goed functionerende overheid.

Vervolgworkshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar

In een dagdeel ga je aan de hand van een eigen casus uitgebreid in op het geleerde in de eerste workshop. Vragen die in elk geval aan de orde komen, zijn:

  • Welke sterke punten uit de verschillende ideaaltypische beelden van de ambtenaar heb je al in je en op welke punten kan en wil je je verder ontwikkelen?
  • Op welke manier kun je invulling geven aan de gewenste ontwikkeling?
  • Hoe herken je bij je omgeving welke rol van de ambtenaar zij van je verwachten?
  • Hoe kun je schakelen tussen de verschillende rollen en zo inspelen op verschillende verwachtingen?

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve en beproefde werkvormen die door de workshopbegeleiders in een nieuw jasje zijn gestoken. Aan het einde van de workshop heb je een werkplan in handen. Dit werkplan helpt om in je eigen specifieke werksituatie concrete stappen te zetten om de rol als ambtenaar nog beter in te kunnen vullen.

Wil je meer weten over hoe deze twee workshops van waarde kunnen zijn voor jezelf, je collega’s of de hele organisatie? Neem dan contact op via het contactformulier of email (ronald@idealeambtenaar.nl).

 

Ronald Derks & Bas van Leeuwen